คนที่เลิกกับแฟนอย่างกระทันหัน

 

คนรอบข้างส่วนมาก มักคิดว่า ฝ่ายบอกเลิกมีคนอื่น

 

ก็อาจจะใช่ คนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น 

 

แต่ใครเลยจะล่วงรู้ ความรู้สึกลึกๆข้างใน

 

ที่บอกเลิก เพราะรักเก่ามันจืดจาง

 

เลยมีความหวานใหม่เข้ามาแทรก

 

ถ้ารักที่มีอยู่มันแข็งแรงดี  มันจะมีอย่างอื่นมาแทรกได้เหรอ -*-